Μελέτη - Σχεδίαση Κήπου

Μελέτη

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός χώρου πρασίνου είναι η μελέτη αυτού ώστε να προσδιοριστούν οι ιδιαιτερότητες, τα προβλήματα και οι απαιτήσεις οι οποίες θα έχει ο υπό διαμόρφωση χώρος. Έτσι θα μπορέσουν να επιτευχθούν μέσω του σχεδιασμού η αισθητική αναβάθμιση, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και ο κλιματολογικός έλεγχος. Στην διακασία της μελέτης συμπεριλαμβάνονται πάντοτε οι οικονομικές απαιτήσεις του πελάτη μας.

Τα στοιχεία τα οποία θα μελετηθούν είναι :

  • Οικολογικά (κλίμα, τοπογραφία, βλάστηση, έδαφος)
  • Κατασκευαστικά (σχήμα οικοπέδου και σπιτιού)
  • Κοινωνικά (ύπαρξη παιδιών, τρόπος ζωής, συνήθειες οικογένειας)

Σχεδίαση

Έχοντας μελετήσει ορθά τα στοιχεία που απαρτίζουν το χώρο καθώς και τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ αυτών, προχωράμε στο επόμενο βήμα το οποίο είναι η σχεδίαση του κήπου. Ένας ορθά σχεδιασμένος κήπος πρέπει να διακρίνεται από τις βασικές αρχές της Αρχιτεκτονικής Τοπίου οι οποίες είναι η απλότητα, η ισορροπία, η εστίαση, ο ρυθμός, η αναλογία και την ενότητα .

Με βάση τις παραπάνω αρχές και την εφαρμογή μιας κεντρικής ιδέας και φιλοσοφίας δημιουργείται ένας ξεχωριστός και ιδιαίτερος κήπος, ο σχεδιασμός του οποίου έγινε :

--- Δημιουργώντας σημεία αναφοράς και έλξης για τον επισκέπτη (ένα ιδιαίτερο φυτό ή κατασκευή σε ξεχωριστό σημείο),
--- Ακολουθώντας μία συγκεκριμένη σχεδιαστική τακτική (επαναλαμβανόμενα μοτίβα σε παρτέρια και φυτά ) με στόχο να γίνει ο κήπος αναγνωρίσιμος και οικείος,
--- Διατηρώντας τη σχέση σπιτιού- κήπου (εναρμονισμός σπιτιού με τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος).
--- Εισάγοντας την κλίμακα στο σχεδιασμό (αναλογία μεταξύ ανθρώπων και στοιχείων του κήπου) για την επίτευξη της αίσθησης ζεστασιάς και φιλοξενίας.
--- Απλότητα (Αποφυγή της υπερβολής στην επιλογή διαφορετικών υλικών, χρωμάτων και άλλων στοιχείων)
--- Δημιουργώντας συμμετρικά ή ασσύμετρα σχέδια για την εξισσορόπηση του αποτελέσματος ή τη δημιουργία σχέσεων φόντου-προσκηνίου.
Η ΗΜ Garden έχοντας πολυετή πείρακαιλαμβάνοντας υπόψητις ιδιομορφίες του χώρου και τις προτιμήσεις σας, θα εφαρμόσει ιδιαίτερη τεχνική ώστε να σχεδιάσει ένα ξεχωριστό χώρο με τον δικό σας προσωπικό χαρακτήρα. Έτσι θα μπορέσουν να επιτευχθούν μέσω του σχεδιασμού η αισθητική αναβάθμιση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, προσφέροντας σας άνεση και λειτουργικότητα.

Η μελέτη περιλαμβάνει :

  • Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Αρδευτική μελέτη
  • Μελέτη φωτισμού
  • Οικονομοτεχνική μελέτη και προσφορά

Η σχεδίαση περιλαμβάνει :

  •  Σχέδιο γενικής διαμόρφωσης του κήπου

 

  •  Σχέδιο άρδευσης του κήπου

 

  •  Φωτορεαλιστική απεικόνιση 3d