Φωτογραφίες

Δέντρα & Θάμνοι

Aγαύη Agave americana Γυναίριο Gynerium argenteum Κέδρος ατλάντικαCedrus atlantica

Λεμονοκυπάρισσο Cupressus macrocarpa gold grest Μανόλια Magnolia gradiflora Πυξάρι Buxus sempervirens

ΠυράκανθοςPyracantha coccinea Φόρμιο Phormiun tenax

Μπορντούρες - Φράχτες

Λέιλαντ Cupressocyparis leilandii Πυράκανθο Pyracantha coccinea Πυράκανθο Pyracantha coccinea1

Τούγια αουρέα thugaaurea

Διάφορα

 DSC01461

DSC01475 DSC01481 DSC01487

DSC01580 DSC01559 DSC01566

DSC01544 DSC01530 DSC01517

 

 

Φυτά σε γλάστρες

Cycas revoluta Τσίκας Αγγελική Pittospotum tobira Χαμαίρωπας χούμιλις Chamaerops humilis

 

 

DSC01290  DSC01455  DSC01464